Shkolla Arberia

Lidhuni me Shkollën Arberia për Informacion dhe Pyetje

Pyetjet Tuaja të Përgjigjen

Kjo seksion është projektuar për të ofruar përgjigje të menjëhershme dhe të sakta për pyetje të zakonshme që mund të ketë ata që dëshirojnë të mësojnë më shumë rreth shkollës dhe shërbimeve të saj.
Shkolla Arberia ka përballur sfida të ndryshme gjatë kohës së funksionimit të saj, duke përfshirë zhvillimin e aftësive të nxënësve për t’u përshtatur me sfidat e ekonomisë së tregut të lirë dhe për të marrë pjesë në demokraci.
Shkolla Arberia ofron programe ekstrakurrikulare të ndryshme, përfshirë sportin, artin, dhe klube të tjera kreative për të ndihmuar nxënësit të zhvillojnë aftësitë e tyre jashtë orarit të mësimit.
Nxënësit që dëshirojnë të kualifikohen për bursa ose ndihma financiare mund të kërkojnë më shumë informacion në departamentin e financave të shkollës.
Lista e aktiviteteve të ardhshme përcaktohet në fillim të çdo vitit shkollor dhe është e publikuar në faqen e internetit të shkollës. Ndër aktivitetet e zakonshme përfshihen konferencat e prindërve, ngjarjet sportive, shfaqjet artistike, dhe udhëtimet e organizuara.
Për të aplikuar për pozicionet e stafit pedagogjik në Shkollën Arberia, ju lutemi kontaktoni ne numrat e dhene ne website.
Po, Shkolla Arberia ofron një gamë të gjerë të programeve ekstrakurrikulare, përfshirë sportin, artin, dhe aktivitete të tjera kreative. Mund të gjeni më shumë informacion në faqen e dedikuar për aktivitetet ekstrakurrikulare.