Shkolla Arberia eshte shkolle jopublike e mesme e bashkuar

Shkolla jopublike “Arberia” mbush dy dekada qe ka hapur dyert e saj,qe nga viti 2000.Nisma e shkolles eshte rezultati i nje pervoje te jashtezakonshme te drejtuesit, themeluesit te saj zoti Xhemal Balla,emer ky shume i njohur ne themelin arsimor te Tiranes.Shkolla mban me krenari emrin e paraardhesve tane Arber “Arberia”.Pervoja 20 vjecare e miremenaxhimit te drejtuesve dhe perkujdesja e jashtezakonshme e stafit pedagogjik tregon per nje histori suksesi.

Perberja

Per kete vit shkollor, 2019 – 2020 kemi ne perberje te saj kopesht & parashkollor dhe klasat nga e I-re ne klasen e XII-te. Shkolla eshte e licensuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkences si shkolle jopublike me urdher nr: 210 date 10.07.2000 me nr protokolli 921/1. Ne kete institucion punohet me planin mesimor, programet dhe tekstet e shkolles publike, te miratuara nga MASR.

Sfida Jone

Perparimi i shoqerise nepermjet aftesimit te qytetareve per perfshirje aktive ne ushtrimin dhe zhvillimin e demokracise me ritme te larta te ekonomise se tregut te lire. Nje pergatitje e shendoshe ne bankat e shkolles eshte parakusht i suksesit tone ne perballjen e kesaj sfide. Pikesynimi yne eshte te investojme ne pergatitjen e nxenesve elite,ne perballjen e tyre me sukses te sfidave jetesore e profesionale.

Vizioni

Drejtimi dhe menaxhimi i shkolles “Arberia” ka si vizon te shpalos nje sistem qe vlereson forcen kulturore,gjuhesore,teknologjine bashkekohore te informimit dhe komunikimit per te pergatitur nxenesit te perballen me sfidat e botes globale. Perpos kesaj, krijimi i një mjedisi mikpritës dhe mbështetës shkollor ku përgjegjësia e mësuesit është i bazuar në nxitjen e pjesëmarrjes aktive të të gjithë nxënësve në procesin e të mësuarit.Ku ky i fundit na dallon nga gjithcka:eshte pikerisht miregershetimi gjithperfshires, mesimdhenie me ne qender nxenesin dhe argetimi qe e clodh ate dhe e ben me te kthjellet e me aktiv ne punen e ngarkuar.


Synimi

- Te permiresojme aftesite e te nxenit te nxenesve si brenda dhe jashte saj.
- Te nxise aftesite e punes ne grup.
- Te kultivoje prirjet e lidershipit.
- Te nxise te menduarit afatgjate dhe planifikimin e te ardhmes.
- Te shprehe idete dhe mendimet individuale, por edhe te pranoje mendimet e te tjereve. .

Sherbimet

- Ambiente komode per te gjitha ciklet e arsimit.
- Pajisje didaktike dhe laborator bashkekohor.
- Ambiente sportive dhe edukative.
- Shkolla siguron ushqim ne mengjes dhe dreke.
- Studim mbas dreke me mesues te profilit.
- Siguron transport asistence mjeksore.
- Gjuhe e huaj e pare,Angisht dhe gjuhe e huaj e dyte, Italisht qe ne ciklin e ulet.
- Klube si: sport, pikture dhe dance gjallerojne jeten artistike dhe zhvillojne tek femijet ndjenjen estetike.
- Mesues të specializuar dhe me eksperience.
- Zbatim te metodave bashkekohore me në qender nxenesin.
- Trajtim të personalizuar të problemeve moshore.

Stafi

Xhemal Balla


Administrator dhe Drejtor i 9 vjecares

Shadije Taraj


Administratore e gjimnazit

Enika Alite


zv. Drejtoresha e 9 vjecares

Aferdita Balla


Sekretare
Në shkollën “Arbëria” kemi gjetur një institucion shkollor tepër miqësor, konstruktiv, me disiplinë të rreptë dhe me personel mësimor cilësor. Çdo prind do të ishte i qetë dhe plot besim nëse do t’i dërgonte fëmijët tek shkolla “Arbëria”, duke patur parasysh kujdesin e vazhdueshëm të stafit për mbarëvajtjen jo vetëm të formimit arsimor, por edhe atij social.

Vikor Canosinaj, shkrimtar

Për një të ardhme të ndritur të fëmijëve tuaj,për një sukses të garantuar, ejani në shkollën "Arbëria"